Dokumenty Prawne

 • umowy cywilnoprawne, 
 • pozwy, pisma procesowe, 
 • interpretacje wyroków i orzeczeń sądowych, 
 • decyzje i zaświadczenia administracyjne, 
 • polisy ubezpieczeniowe, 
 • dokumenty kredytowe, 
 • dokumenty przetargowe, 
 • wnioski, zaświadczenia, formularze, 
 • akty prawne.

Teksty Medyczne

 • teksty i artykuły medyczne, 
 • opinie lekarskie i wyniki badań pacjentów, 
 • teksty z zakresu medycyny i dziedzin pokrewnych, np. stomatologia, 
 • katalogi produktów medycznych, broszury reklamowe, materiały promocyjne, prezentacje artykułów medycznych, 
 • dokumentacje klinicznych badań pacjentów, 
 • recepty, umowy, patenty.

Certyfikaty, Świadectwa,
Dokumenty Osobiste

 • świadectwa szkolne, 
 • dyplomy, 
 • certyfikaty, 
 • odpisy, 
 • życiorysy, 
 • paszporty, 
 • legitymacje.

Marketing, Reklama,
Strony WWW

 • teksty reklamowe, 
 • broszury, foldery, 
 • prezentacje, 
 • informacje prasowe, 
 • opisy produktów, 
 • materiały szkoleniowe.

Korespondencja Firmowa i Urzędowa

 • umowy i kontrakty,
 • raporty, 
 • sprawozdania finansowe, 
 • materiały szkoleniowe, 
 • dokumenty aplikacyjne,
 • korespondencja biznesowa.

Teksty Literackie

 • przekłady literatury angielskiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


Poufność. Każdy dokument czy tekst jest dla nas poufny. To samo dotyczy danych takich jak: nazwiska, adresy i numery telefonów.
Służą one wyłącznie do realizacji zlecenia przez Translations The Polish Guide i nie są nigdy ujawniane, ani przekazywane stronom trzecim.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.